kinderalimentatie berekening laten maken

Hoeveel kinderalimentatie krijg je?

Hoeveel  kinderalimentatie je krijgt is van een aantal factoren afhankelijk. Sowieso is het belangrijk om te weten dat je als juridisch ouder een onderhoudsplicht hebt. Je bent als ouder verplicht je kind het nodige te verschaffen zoals dat mooi heet. Zelfs als je een inkomen op een minimumniveau hebt ben je verplicht een bijdrage te leveren. Die onderhoudsplicht kan zelfs je hele leven lang gelden, maar meestal is dit tot 21 jaar.

Tot 21 jaar heeft je kind recht op een financiële bijdrage van zijn/haar ouders. Je kind of ex-partner hoeft niet aan te tonen dat hij/zij ‘behoeftig’ is. Het kan zijn dat een kind zelf al voldoende geld verdiend waardoor er geen of minder ‘behoefte’ is. Het minimaal te betalen bedrag aan kinderalimentatie bedraagt € 25 per maand.

Heb je nooit samengewoond met je ex-partner? Dan geldt er een andere rekenmethode. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie

Hoeveel kinderalimentatie krijg je? De behoefte

Als uitgangspunt voor de kinderalimentatie wordt de situatie tijdens het huwelijk of de relatie genomen. Dit heet de behoefte. Jullie kind(eren) zijn tijdens de relatie gewend geweest aan een bepaalde welstand, een bepaald inkomen van jullie als ouders.

Als jullie uit elkaar gaan wordt die situatie net voor de scheiding of uit elkaar gaan als uitgangspunt genomen. Jullie beider inkomen wordt bij elkaar opgeteld en daar komt een bepaald bedrag uit.

Nu het inkomen bepaald is kan je aflezen op de behoeftetabel, welk bedrag jullie kind(eren) gewend zijn.

Er wordt onder meer rekening gehouden met:

  • Hoe oud je kind is (hoe ouder, hoe duurder een kind is)
  • Hoeveel kinderen jullie hebben (hoe meer kinderen, hoe minder je per kind krijgt)
  • Hoe hoog jullie netto gezinsinkomen is (hoe hoger, hoe hoger vaak ook de levensstandaard van de kinderen)

Hoeveel kinderalimentatie krijg je? De draagkracht

Vervolgens wordt de nieuwe situatie berekend waarin jullie niet meer samen zijn. Jullie inkomen wordt opnieuw bekeken (misschien is een van beiden wel meer gaan werken of zijn er veel meer kosten vanwege opvang) en er worden standaard woonlasten etc. in mindering gebracht. Uit dit bedrag wordt je draagkracht berekend. Kort gezegd: Wat kan jij met jou inkomen ‘dragen’ in de kosten van de kinderen.

De behoeftetabel 2019 van de Rechtspraak kan je hier vinden.

Hoeveel kinderalimentatie krijg je? Wat gebeurd er met de kinderalimentatie als mijn inkomen wijzigt?

Moet jij alimentatie betalen en veranderd er iets in je inkomen dan kan je in sommige situaties een nieuwe berekening laten maken. De gronden hiervoor kan je samen in het ouderschapsplan opnemen. Zo voorkom je dat je voor ieder wissewasje een nieuwe berekening moet laten maken.

Let op! Hou er rekening mee dat niet iedere situatie wordt gehonoreerd. Zo is het expres minder gaan werken om minder alimentatie te betalen geen reden om de kinderalimentatie naar beneden bij te stellen. Ook is een fluctuerend inkomen als ondernemer niet zomaar reden om de kinderalimentatie bij te stellen.

kinderalimentatie berekening laten maken

Hoeveel kinderalimentatie krijg je? Aan wie betaal ik de kinderalimentatie?

De kinderalimentatie maak je tot je kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt over aan je ex-partner. Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan je het aan het kind zelf overmaken. De berekening volgens de Tremanormen geldt tot een leeftijd van 18 jaar. Is je kind ouder dan zullen jullie in overleg te kosten voor het kind moeten afstemmen. Via de site van het DUO kan je een studiebegroting maken. Misschien heeft je kind wel recht op een aanvullende beurs in verband met financieel onvermogen van de ouders.

Moet mijn ex-partner verantwoording afleggen waar hij/zij het geldt voor kinderalimentatie aan besteedt?

Die vraag wordt heel regelmatig gesteld. Het antwoord hierop is ‘nee’. Dit hoeft je ex-partner niet te doen. De richtbedragen zijn vastgesteld volgens de Tremanormen en zijn door experts vastgesteld. Vaak vinden ex-partners het vervelend om aan hun ex geld te moeten overmaken. Andersom geldt dit overigens net zo goed. Ex-partners vinden het vaak ook erg vervelend  om geld te ontvangen en het gevoel te hebben daar verantwoording over te moeten afleggen.

Kinderrekening

Wat tegenwoordig steeds vaker voorkomt is dat ex-partners samen een kinderrekening openen. Op deze rekening wordt de bijdrage voor de kosten van de kinderen door beide ouders gestort. Beide ouders of een van beiden (net wat je afspreekt natuurlijk) krijgen een pasje waarmee ze de kosten van de kinderen kunnen afrekenen. Goed overleg en een gelijkwaardig verwachtingspatroon is wel onmisbaar is deze situatie.

Waar neem je afspraken over de kinderalimentatie op?

De afspraken over de kinderalimentatie neem je op het in ouderschapsplan. Het ouderschapsplan in sinds 1 maart 2009 verplicht voor alle stellen met kinderen die uit elkaar gaan. Of je nu getrouwd was, samenwoonde of een LAT-relatie had maakt niet uit. Je bent het verplicht om een plan te hebben. Wil je meer weten over wat er nog meer in een ouderschapsplan moet staan? Kijk dan eens hier.

Voordelen van een berekening kinderalimentatie volgens Tremanormen

  • Voldoet aan de Trema-normen die rechtbanken ook gebruiken
  • Gemaakt door een gediplomeerd mediator
  • Op te nemen in jullie ouderschapsplan
  • Wij zijn lid van de NMv en ADR
  • Snel en eenvoudig
  • Voordelig
kinderalimentatie berekening laten maken

Moet alimentatie altijd door een rechter worden bekrachtigd?

Kinderalimentatie is onderdeel van het ouderschapsplan dat jullie moeten opstellen. Als je getrouwd was gaat dit ouderschapsplan mee in het echtscheidingsconvenant en maakt hier onlosmakelijk onderdeel vanuit. De berekening kinderalimentatie maakt hier dus ook onderdeel van uit en wordt meegenomen en beoordeeld. Als de rechter de echtscheiding uitspreekt dan zit er ook een klap op de kinderalimentatie. Met deze gerechtelijke uitspraak kan je bij het eventueel niet betalen van de alimentatie naar het LBIO om uitvoering hiervan te eisen.

Bij samenwoners en LAT’ters hoeft het ouderschapsplan en de berekening alimentatie niet via de rechtbank. Heb je toch behoefte aan een officiele stempel dan kan je het ouderschapsplan met de bijbehorende financiele afspraken laten vastleggen bij de notaris. Er komt dan een executoriale titel op het document. Mocht er dan niet betaald worden kan je met dit document naar het LBIO.

Ik heb geen uitspraak door een rechter of executoriale titel voor de kinderalimentatie

Je kan altijd het ouderschapsplan samen laten bekrachtigen door de notaris. Mocht je ex-partner niet betalen dan is het voor die stap te laat en zal je om betaling af te dwingen naar de rechter moeten om een uitspraak te krijgen. Een rechter zal dan de gemaakte afspraken toetsen en een uitspraak doen.

Ik heb geen ouderschapsplan omdat ik voor 1 maart 2009 uit elkaar ben gegaan

Dat kan natuurlijk, want toen was het hebben van een ouderschapsplan nog niet verplicht. Mocht er ooit onenigheid ontstaan dan is het wel handig om alsnog zo’n plan op te stellen. Via deze site kan je heel makkelijk een ouderschapsplan opstellen. Zelf, met een beetje of met wat meer hulp kies je hier zelf. Mocht je geen plan hebben en er is onenigheid dan kan je samen naar een een mediator om dit te bespreken. Zijn jullie niet on speaking terms? Als je naar de rechter toegaat zal deze altijd eerst mediation laten proberen. Mocht dit niet lukken dan doet een rechter uitspraak en stelt hij/zij alles vast. Dit kost vaak een hoop tijd en (negatieve) energie. Om nog maar over advocaatkosten te zwijgen.