Indexatie kinderalimentatie in 2020

 In Artikel

indexatie kinderalimentatieIndexatie kinderalimentatie per 1 januari 2020

Hoe werkt indexatie bij kinderalimentatie?

Ieder jaar wordt de alimentatie verhoogd met de wettelijke indexering. Zo ook weer in 2020.

Dit is wettelijk zo geregeld, omdat ieder jaar de kosten van het levensonderhoud stijgen. Het indexeringspercentage wordt in het najaar vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie en is berekend op basis van de gemiddelde jaarlijkse loonstijging. Voor het jaar 2020 is het indexeringspercentage vastgesteld op 2,5 %.

Het indexeringspercentage geldt automatisch. Zowel voor kinderalimentatie als partneralimentatie. Er zijn twee uitzonderingen:

  1. Het is in onderling overleg in het ouderschapsplan en/ of scheidingsconvenant uitgesloten
  2. De rechter heeft het in zijn beschikking uitgesloten.

Het is de verplichting van de alimentatieplichtige om zelf het alimentatiebedrag aan te passen met het juiste indexeringspercentage, maar in de praktijk wordt dit weleens vergeten. Het kan dus geen kwaad om eventueel je ex-partner in te lichten over de wijziging. (Dit artikel kan je uiteraard ook doorsturen)

Als mijn loon/inkomsten  niet zijn gestegen, moet ik dan toch meer betalen?

Ja, het is een wettelijke verplichting om de stijging van de kosten van levensonderhoud te compenseren door middel van de jaarlijkse indexering. De wetgever houdt hierbij geen rekening met het feit dat jij geen extra loon of inkomsten hebt gekregen.

In onderling overleg mogen jullie wel afwijken van de wettelijke standaard. Je kan dit samen schriftelijk vastleggen zodat je ex-partner later niet erop terug kan komen.

Wijziging kinderalimentatie

Je kan ook een nieuwe alimentatieberekening laten maken. Dit is met name verstandig als een van de onderstaande situaties van toepassing is:

  1. Jullie hebben andere afspraken gemaakt over de zorgverdeling van de kinderen. Je bent bijvoorbeeld meer dagen voor de kinderen gaan zorgen;
  2. Je inkomen is sterk gedaald. Misschien ben je wel je baan kwijtgeraakt en heb je nieuw werk gevonden dat minder betaald;
  3. Het inkomen van je ex-partner is veranderd. Hier is soms lastig achter te komen als de verhoudingen niet heel goed zijn;
  4. Jij of je ex-partner gaat opnieuw samenwonen of trouwen;
  5. Er is sprake van gezinsuitbreiding bij jou of je ex-partner;
  6. Jullie vaste lasten worden ingrijpend anders (verhuizing of aflossing schuld);
  7. Jullie kinderen worden meerderjarig en gaan zelf verdienen.

Hoeveel moet ik komend jaar betalen?

Wil je snel weten hoeveel je volgend jaar moet betalen voor de kinderalimentatie? Via deze link weet je het heel snel. https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie/

Zijn jullie vergeten te indexeren in het verleden? Via de link van het LBIO kan je ook met terugwerkende kracht zien wat het bedrag eigenlijk had moeten zijn.

Recommended Posts

Leave a Comment